Jyväskylä-lehti - Jyväskylä-lehti 2/2020 s. 1

J UL KI NE N TI EDOTE

20. TO U KOKUU TA 2020

WALMARI / KALEVI KORHONEN

KYLÄ
W W W. J Y VAS K Y L A.F I

Lehti jyväskyläläisille nro 2/2020

ke s
P-Paraatin rakentaminen alkaa kesällä
ja Kirkkopuiston kunnostus vuonna 2022

Lähivuosina Kirkkopuistossa

tapahtuu paljon, sillä pysäköintihallin rakentaminen ja
puiston kunnostaminen ovat
toteutumassa vuosien valmistelun jälkeen.

aupunki on hakenut rakennuslupaa P-Paraati-pysäköintihallille,
joka sijoittuu Vapaudenkadun
ja Kirkkopuistoon kuuluvan
Paraatiaukion alle Gummeruksenkadun
ja Kilpisenkadun väliselle alueelle. Pysäköintihallin rakennusprojekti on tarkoitus
saada käyntiin kesällä 2020. Alustavasti
rakentamisen arvioidaan kestävän noin
puolitoista vuotta. Halliin tulee tilat runsaalle 200 autolle.
Hallin rakentaminen ei vaikuta Kau
punginkirkon tai Kirkkopuiston kioskin
käyttöön. Oleskelukäyttö Kirkkopuiston
Kauppakadun puoleisella alueella säilyy
rakentamisen aikana ennallaan.
Kun P-Paraatin rakennustyöt ovat
valmiit, vuorossa ovat Kirkkopuiston
kunnostustyöt. Puisto rakennetaan pysäköintihallin kannen päälle täysin
uudestaan. Kunnostustyöt puiston Vapaudenkadun puoleisella laidalla aloitetaan
vuonna 2022, jolloin myös Gummeruksenkadun varrella oleva lehmusrivistö

uusitaan. Vuosi 2023 on töissä

välivuosi, mutta Kilpisenkadun puoleinen reuna-alue kunnostetaan
vuonna 2024, ja tuolloin uutuutena
puistoon rakennetaan esimerkiksi
lasten leikkipaikka.

Jari Salomaa
Lisätietoja: www.jyvaskyla.fi/
kaupunkikeskusta/liikenne-kadutja-puistot/kirkkopuisto

Sivu: etusivu edellinen sivu seuraava sivu takasivu
Julkaisu: Yksittäiset - Jyväskylän kaupunginteatterin syksy 2020 Yksittäiset - Taideapteekki syksy 2020 Henkilöstökertomus - Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2019 Asukas - Asukas 2/2010