Jyväskylä-lehti - Jyväskylä-lehti 3/2019 s. 28

Fiksusti
liikkeellä.
Linkki-palvelupiste (Asemakatu 7) palvelee 13.9. saakka pidennetyin aukioloajoin:
ma–ke klo 10–17, to–pe klo 10–16
16.9. alkaen ma klo 10–17, ti–pe klo 10–16
Puhelinpalvelu (p. 014 266 0114) ma–pe 9–12

JYVÄSKYLÄ • Nro 3 –14.8.2019

Kiinnostaako
Kiinnostaako
kestävän liikkumisen edistäminen?
sen edistäminen?
Hae mukaan fiksun
Hae mukaan fiksun
liikkumisen
liikkumisen raatiin!
raatiin!
FIKSUN LIIKKUMISEN
asiakasraatiin on nyt haussa
uusia joukkoliikenteen, pyöräilyn,
kävelyn ja erilaisten uusien liikkumispalveluiden edistämisestä
kiinnostuneita jäseniä. Palkkiona
toimintaan osallistumisesta on
eturivin paikka fiksun liikkumisen edistämisessä ja kahvi- sekä
voileipätarjoilu tapaamisissa.
Fiksun liikkumisen asiakasraadiksi nimetty porukka kokoontuu
noin 4–5 kertaa vuodessa.
Pari tuntia kerrallaan kestävissä tapaamisissa käsitellään
ajankohtaisia kestävän liikkumisen teemoja. Aiheina voivat
olla esimerkiksi joukkoliikenteen
palvelut, kaupunkipyörät tai
yhteiskäyttöautot. Raati voi
tapaamisissaan myös jalkautua
tutustumaan vaikkapa alueiden
kävely- tai pyöräilyolosuhteisiin.
Toiminnan tavoitteena on saada
asukkailta ja palveluiden käyttäjiltä näkemyksiä fiksun liikkumisen palveluiden ja olosuhteiden
kehittämiseen ja parantamiseen.

Linkki
tulevaisuuteen
Jyväskylän seudun
joukkoliikennettä kehitetään ohjelmalla, jonka nimi
on Linkki tulevaisuuteen
2030. Se sisältää
strategian, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa
joukkoliikenteen matkamäärät.
Jyväskylän kaupungin palvelupäällikkö Kari Ström kertoo, että paikallisliikenteen suunnittelun taustalla vaikuttavat vahvasti valtakunnalliset näkymät ja ilmastopoliittiset tavoitteet. Myös
kuluttajakäyttäytymisen trendejä seurataan tiiviisti.
– Keväällä 2019 tehty ilmastobarometri kertoo, että suomalaisten liikkumistavat muuttuvat, koska ilmastonmuutosta halutaan hillitä. Ihmiset ovat jo vähentäneet oman auton käyttöä ja
viidennes aikoo luopua autostaan
kokonaan.
Yksityisautoilun laskeva trendi
tarkoittaa, että liikkumisen pal
velujen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Se asettaa lisää painetta
joukkoliikenteen järjestelyihin
myös Jyväskylän seudulla, sillä
kapasiteetin ja palvelutason pitää pystyä vastaamaan kasvaviin
matkustajamääriin.
– Joukkoliikenteestä on tullut
kuntien elinvoimaisuuden mittari ja kilpailukykytekijä. Hyvin
järjestetty joukkoliikenne on lähtökohta myös Jyväskylän seudun
menestykselle, linjaa Ström.
Jyväskylän seudulla on potentiaalia kehittää joukkoliikennettä. Linkkien matkustajamäärissä
on kasvuvaraa verrattaessa muihin kaupunkeihin.
– Meillä tehdään noin 7,5 miljoonaa matkaa vuodessa, kun esimerkiksi Tampereella luku on 40
miljoonaa.
Mistä huima ero johtuu?
– Riittävän alhaiset hinnat ja
liikkumisen helppous luovat kysyntää. Tampereella on panostettu niihin ja saatu hyviä tuloksia,
mutta onhan se myös suurempi
kaupunkiseutu.
Jyväskylän seudulla tavoittee
Hakuohjeet:
Lähetä vapaamuotoinen
hakemus osoitteeseen linkki@
jyvaskyla.fi tai toimita se Linkkipalvelupisteeseen (Asemakatu
7, Jyväskylä) 8.9.2019 mennessä. Kerro hakemuksessa,
miksi toiminta kiinnostaa, ja liitä
mukaan ikä- ja yhteystietosi.

 Jyväskylän seudun
joukko­liikenteessä halutaan
panostaa ympäristöystävällisiin kulkumuotoihin. Käyttö­
voimaselvityksen kautta
parhaaksi vaihtoehdoksi
on noussut biokaasu.

Lisätietoja raadin toiminnasta:

http://linkki.jyvaskyla.fi/
asiakasraati

Petri Peltomaa on erittäin tyytyväinen kokemuksiinsa biokaasu-Linkin kuljettajana.

JYVÄSKYLÄSSÄ Vapaudenkadun­
ja Kilpisenkadun kulmatontin
rakennustöiden takia suurin osa
paikallisliikennekeskuksen pysäkeistä
on siirretty väliaikaiseen paikkaan.
Rakennustyöt jatkuvat kiinteistön
huoltoväylän ja Kirkkopuiston maan
na on tuplata joukkoliikenteen
matkamäärä 15 miljoonaan. Se
vaatii toimenpiteitä, joita pohditaan syksyn aikana Jyväskylän,
Laukaan ja Muuramen päätäntäelimissä.
– Tarvitaan isoja muutoksia.
Käytännössä se tarkoittaa, että
hintoja pitää laskea ja lisätä linjastoa, jotta saadaan aikaan vaadittavaa kasvua.
Tulevaisuuden Linkki-palveluun on suunnitteilla muun muassa superlinja, joka kuljettaa
matkustajia tiheämmillä vuoroväleillä. Raitiovaunuille ei Strömin mukaan ole toistaiseksi tarvetta Jyväskylässä, tai jos ratik
ka tulee, se kulkee mitä ilmeisimmin kumipyörillä.
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan sisältyy myös suunnitelma uusista
liityntäpysäköintipaikoista. Ideana on, että auton tai muun kulkuvälineen voi jättää parkkiin
esimerkiksi keskustan ulkopuolella ja jatkaa Linkillä tai vaikkapa kaupunkipyörällä perille asti.
Sujuvan Linkki-liikenteen tueksi harkitaan myös bussikaistoja sekä lisää liikennevaloetuuksia, jotka näyttävät lähestyvälle linja-autolle vihreää valoa.

Teksti ja kuva: Mervi Varonen

Linjat 5 ja 5K kulkevat
puhtaasti biokaasulla

Kati Kankainen

Asemakatu on
Linkki-valmiudessa

Joukkoliikenteen matkamäärät saadaan nousuun edullisilla lipputuotteilla ja

tekemällä liikkumisesta helppoa esimerkiksi lisäämällä vuorojen tiheyttä.

alaisen pysäköintilaitoksen rakentamisella. Lähiaikoina ei entisille

pysäkkipaikoille ole siis paluuta.
Siinä vaiheessa, kun Linkkien
liikennöinti Vapaudenkadulla estyy
kokonaan, pysäkit siirtyvät Asemakadulle. Ennakoivat pysäkkijärjestelyt
kadulle tehtiin viime talvena.
– Olemme lykänneet Asema­
kadulle siirtymistä, koska toistaiseksi

Vapaudenkatu on joukkoliikenteelle

nopein reitti keskustan läpi. Pahoittelemme väliaikaisista järjestelyistä
asiakkaillemme aiheutuvaa haittaa.
Pyrimme kertomaan tulevien muutosten aikatauluista heti, kun ne ovat
meillä tiedossa, sanoo joukkoliikenne­
päällikkö Ari Tuovinen.

Kristiina Pentikäinen

Ensimmäinen
biokaasulla
kulke­a Linkki aloitti liikenv
nöinnin heinäkuussa.
– Alkuvaiheen kokemukset ovat
olleet positiivisia, kertoo toimitusjohtaja Ilpo Luoma-aho
Tilausajot Mennään Bussilla
Oy:sta.
Yritys voitti kilpailutuksen
kautta biokaasu-Linkkien liikennöinnin linjoilla 5 ja 5K. Ne
palvelevat keskustan, Ylistönmäen, Viitaniemen, Kortepohjan ja
Mattilanniemen alueiden välistä­
liikkumista.
Elokuusta lähtien linjoilla 5
ja 5K kulkee neljä upouutta bio­

kaasu-Linkkiä, jotka tarjoavat

matkustajille entistä miellyttävämpää ja puhtaampaa kyytiä.
– Autoissa on monia hienoja ominaisuuksia, jotka lisäävät
matkustusmukavuutta, kuten
lämmönsäätö, joka pysyy 22 asteessa ympäri vuoden. Matkustamossa on infonäytöt ja myös
turvallisuuteen on kiinnitetty­
huomiota. Sähköisissä ovissa on
pitkälle viety turva-automatiikka ja autoissa on tallentavat turvakamerat, sanoo Luoma-­ ho.
Paikallisliikenteeseen tulee lisää vähäpäästöisiä autoja, kun
kilpailutuksen seuraava vaihe
etenee tänä vuonna. Käyttövoimista biokaasu on ykkösvaihtoehto, koska sillä on alueellisesti
merkittävä painoarvo. Myös bio­
diesel ja sähkö ovat tulevaisuuden vaihtoehtoja.

Teksti ja kuva: Mervi Varonen

Sivu: etusivu edellinen sivu seuraava sivu takasivu
Julkaisu: Yksittäiset - Jyväskylän kaupunginteatterin syksy 2020 Yksittäiset - Avoin kaupunkiympäristö -raportti Aaltoja-lehti - Aaltoja-lehti syksy 2019 Asukas - Asukas 2/2010