Jyväskylä-lehti - Jyväskylä-lehti 3/2019 s. 4

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluissa soittopyyntö jonottaa puolestasi!

Takaisinsoittopyynnön voi jättää ajanvarauksen puhelinpalveluun ohjeiden kuuntelemisen jälkeen.
Lue lisää osoitteesta www.jyvaskyla.fi/uutinen/soittopyynto-jonottaa-puolestasi.

Jyväskylä nyt
JYVÄSKYLÄ • Nro 3 – 14.8.2019

PETTERI KIVIMÄKI

Verkostoista vauhtia
kansainvälisille markkinoille
 Business Jyväskylä kokoaa

pk-yrityksiä arvoverkostoihin,
joiden avulla yritykset voivat
päästä yhteistyöhön suurten
kansainvälisten toimijoiden
kanssa.

Julkinen toimija
tekee taustatyötä

Business Jyväskylän tehtävänä on

tarjota pk-yrityksille arvoverkoston rakentamiseksi työskentelyalusta sekä sparrausta. Käytännössä tämä merkitsee muun muassa
työpajoja, joissa hiotaan verkoston yhteistä viestiä ja strategiaa.
– Yksittäisen pk-yrityksen on
miltei mahdotonta kutsua suuren kansainvälisen yhtiön edustajaa yhteistyöneuvotteluun. Jyväskylän kaupunki pystyy luomaan
tärkeitä kohtaamisia esimerkiksi
Neste Rallin yhteydessä, kertoo
Business Jyväskylän yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala.
Suurin osa yrityksistä on jo oivaltanut sen, että yritykset voivat saavuttaa paljon enemmän
yhdessä kuin yksin.
Kovala toivoo, että Jyväskylän
kaupungilla säilyy yritysten verkottumisessa puolueettoman toimijan rooli.
– Tehtävämme on luoda luottamus verkoston yritysten välille. Kun yritysverkostot alkavat
tehdä liiketoimintasopimuksia,
me väistymme takavasemmalle.
Tavoitteemme on myös tunnistaa
perinteisen yritysneuvonnan yhteydessä ne yritykset, jotka voisivat hyötyä arvoverkostosta.

– Tehtävämme on luoda edellytykset

arvoverkostojen toiminnalle, kertovat
Business Jyväskylän yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala ja projektipäällikkö
Maria Hyppönen.
keeseen liittyvässä teollisessa
yhteistyössä. Uusien hävittäjien
hankintaan kuuluu teollisen yhteistyön velvoite. Se merkitsee sitä, että voittanut hävittäjätarjoaja
ja sen kumppanit tekevät suomalaisten toimijoiden kanssa yhteistyötä, jonka arvo on 30 prosenttia hävittäjien hankintahinnasta.
– Keskisuomalaiset yritykset ja
hävittäjätoimittajien edustajat tapasivat toisiaan ensi kerran vuonna 2017 Neste Rallin yhteydessä
järjestetyssä HX Rally -seminaarissa. Keskustelut jatkuivat viime
vuonna Ilmavoimien 100-vuotislentonäytöksen yhteydessä ja työ
jatkuu. Tavoitteenamme on, että
keskisuomalaiset yritykset pääsisivät tarjoamaan tuotteitaan ja
palveluitaan hävittäjäkauppojen
yhteydessä, Hyppönen kertoo.
Arvoverkostotyötä
tehdään
myös älykkäitä kaupunkiratkai
Timo Sillanpää

Ikäihmisille sirkusaiheinen
taiteilijaresidenssi
sisällön löytyminen yhdessä. Residenssi tarjoaa sekä yksilöllistä taidetoimintaa että ryhmäohjausta.
– Työskentelen yksilötasolla tehden vierailuja asukkaiden
huoneisiin, Yhteinen taidehetki voi olla sirkusta, sanataidetta,
teatteria tai vaikka taikatemppuja. Huhtasuolle ja Jokikartanoon
perustetaan myös sirkusryhmät,
kuvailee Jarmo Skön.
Kaikki asukkaat voivat osallistua toimintakyvystä riippumatta.
– Ikäihmisten hoivapalveluun
halutaan tuoda uudenlaista toimintakulttuuria. Monipuolisia
impulsseja tarjoava arkielämä

ilkkaan kesätapahtumakauden jälkeen täyttyy

kaupunkimme taas tuhansista uusista opiskelijoista. Vetovoimaiset korkeakoulut ja oppilaitokset vastaanottavat uusia nuoria, joille opintojen aloitus merkitsee uuden aikakauden alkamista kaupungissamme. Toivottavasti myös mukava opiskelija-asunto on
löytynyt sopivalta paikalta. Opiskelijoiden merkitys on koulutuskaupungille suuri. Läpi elämän kantavat opiskelijoiden
kokemukset syntyvät Jyväskylässä.
Myös monissa kodeissa eletään uuden edessä. Uusi hoitopaikka päiväkodissa, esiopetuksen aloittaminen tai perhepäivähoitoon paluu koskettavat merkittävää joukkoa lapsiamme. Ensimmäisellä luokalla aloittavat 1500 koululaista otetaan varmasti peruskouluissamme vastaan lämmöllä
ja ammattitaidolla turvalliseen yhteisöön. Vanhojen ja uusien luokkakavereiden näkemistä toki saatetaan odottaa hiukan jännittyneenä…
Osaava henkilöstö luo perustan koko koulutusketjun laadulle, ja tätä tukee perinteikäs opettajankoulutus Jyväskylässä. Oppimisympäristöjä on pyritty uudistamaan ja turvallisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Hyvin
Koulutuskaupunki
järjestetyt koulutuspalvelut ovat
Jyväskylä on hieno
vetovoimatekijöitä parhaimmilpaikka kasvaa
laan. Kun perheen arki sujuu, suja oppia!
juu myös tuottava työnteko.
Kasvun ja oppimisen polulla tarvitaan joskus myös tukea. Nuorisotyö,
opiskelu- ja opiskeluhuolto sekä entistä yksilöllisempi ohjaus tuovat turvaverkot lähemmäksi lapsia ja
nuoria. Toimintamalleja kehitetään jatkuvassa yhteistyössä sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kesken. Erityiset tarpeet otetaan tarvittaessa huomioon.
Jyväskylä tunnetaan koulutuksen ohella myös vahvana liikuntakaupunkina. Tämän vahvistavat monet imagotutkimukset. Eräs tavoitteemme onkin edistää hyvinvointia ja aktiivista liikkumista kaikilla koulutusasteilla aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Urheiluakatemiaohjelmamme kautta mahdollistuu entistä sujuvampi tavoitteellisen opiskelun ja urheilun yhdistäminen.

Eino Leisimo

toimialajohtaja, sivistyksen toimiala

Niin päin vai näin päin?

JANINA AHLFORS

 Palveluasumisessa vietettä- Naurua, oivalluksia ja

vällä taiteilijaresidenssillä tuo- yhdessäoloa
daan iloa ikäihmisten arkeen.
Tärkein tavoite on toiminnallisen
­ änä vuonna vanhuspalvelut kutsui teatteritaiteilija Jarmo Skönin
toteuttamaan taiteilijaresidenssin
teemalla ”Sosiaalinen sirkus”.
Residenssi toteutetaan tällä
kertaa Huhtasuon palvelutalossa ja Jokikartanon ryhmäkodeilla elo-syyskuussa.
– Tavoitteena on saada kaikki asukkaat mukaan yhteiseen
sirkustoimintaan Sirkus ei katso
ikää. Hoitajat tai läheiset pääsevät toimimaan asukkaiden sirkuskavereina, kertoo Jarmo Skön.
Jarmo Skön on myös teatteriilmaisun ohjaaja.

suja tarjoavien yritysten parissa.
Yritysryhmien arvoverkostotyö
-projektia rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (EAKR), Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja
Muuramen kunnat. Jyväskylän
kaupunki koordinoi projektia.

PETTERI KIVIMÄKI

Uutta liiketoimintaa pk-yrityksille, kansainvälistä yhteistyötä,
työpaikkoja ja verotuloja. Muun
muassa nämä ovat tavoitteena
arvoverkostotyössä, jota Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö eli Business Jyväskylä toteuttaa jo kolmatta vuotta.
Arvoverkostossa pk-yritykset,
tutkimuslaitokset, korkeakoulut
ja oppilaitokset tuottavat yhdessä toistensa osaamista täydentäen
kokonaisratkaisuja. Kun verkostossa on riittävästi erilaista osaamista, se kiinnostaa myös suuria
kansainvälisiä toimijoita.
– Jyväskylän seudulla on monipuolista osaamista, jolle on kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti valmistava teollisuus, terveys- ja hyvinvointiteknologia, ICT-teknologia ja kyberturvallisuus ovat aloja, joille arvoverkostoja luodaan, kertoo projektipäällikkö Maria Hyppönen
Business Jyväskylästä.
– Esimerkiksi Hippos2020 kokoaa yhteen urheilu- ja hyvinvointialan toimijoita, joille Pekingin talviolympialaiset 2022
tarjoavat potentiaalisen markkinan, Hyppönen sanoo.
Business Jyväskylä on rakentanut usean vuoden ajan yritysverkostoa, joka voisi olla mukana
puolustusministeriön HX-hank
NÄKÖ
KoulutusNÄKÖ
KULMA
kaupunki JyväskyläKULMA

luo hyvinvointia ja tukee toimintakykyä, kertoo palvelupäällikkö
Eeva-­Liisa Tammi.
Taitelijaresidenssitoiminta on
hyväksi koettu, merkityksellinen ja mielenkiintoinen toimintamuoto Jyväskylässä.
Residenssin lopuksi molemmissa toimintayksiköissä järjestetään
”sirkusjuhlat”.

Sanna Siniluhta

MITÄ TARKOITTAVAT nämä liikennemerkin lisäkilvet?

Ei, ne eivät osoita autopaikkojen lukumäärää pysäköintialueella, vaan pysäköitävän ajoneuvon
sijoittamistapaa.
Tieliikennelain mukaan ajoneuvo on pysäköitävä tien suuntaisesti.
Sijoitusohjemerkeillä
voidaan kuitenkin määrätä pysäköimään vinottain tai poikittain
tiehen nähden. Vain sijoitusohjemerkki oikeuttaa poikkeaman
lain säädöksestä, kukkaruukku ei.
Esimerkiksi Schaumanin puistotie 7:n kohdalla pysäköidään
usein puita ympäröivien vinottaisten kiveysten väleihin, mutta se ei käy. Kivireunukset eivät ole liikenteenohjausvälineitä, vaan lakia on noudatettava
niistä huolimatta ja pysäköitävä
kadun suuntaisesti. Tällöin pääs
tään palaamaan kadulle peruuttamatta ja talvella lumetkin saadaan aurattua.

Timo Lampinen

Ei siis pysäköidä näin.

Sivu: etusivu edellinen sivu seuraava sivu takasivu
Julkaisu: Yksittäiset - Jyväskylän kaupunginteatterin syksy 2020 Yksittäiset - Avoin kaupunkiympäristö -raportti Aaltoja-lehti - Aaltoja-lehti syksy 2019 Asukas - Asukas 2/2010