Jyväskylä-lehti - Jyväskylä-lehti 1/2018 s. 1

J ul ki ne n ti edote

21. h elm i kuu ta 2018

w w w. j y vas k y l a.f i

Lehti jyväskyläläisille nro 1/2018

Kulje sinäkin
fiksusti töihin!
Työmatkojen kulkeminen lihasvoimin tai linjaautolla on hyvä keino lisätä liikettä elämään.
Jyväskylän kaupunki on tehnyt jo pitkään
yhteistyötä fiksun työmatkaliikkumisen
edistämisestä kiinnostuneiden työnantajien kanssa. ­ ksi edelläkäviY
jöistä on Valmet Rautpohja.
» Lue lisää sivulta 3.

Liite: Vox Aurea
-kuoroperhe 50 vuotta
• Jyväskylän musiikkiluokat 1967–2018

kuvat Petteri kivimäki

Tavoitteena lasten,
nuorten ja perheiden
hyvinvointi
Valtakunnallisen Lapsi ja
perhe­palveluiden muutosohjelman,
LAPEn tavoitteena on, että palvelut­
­ astaavat entistä paremmin lasten
ja perheiden tarpeisiin. LAPE koskettaa myös Jyväskylässä kaikkia lapsiin,
nuoriin ja perheisiin liittyviä palveluita.

» Lue lisää sivulta 11.

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu

mahdollistaa palvelujen kehittämisen
Lähestyvä sote-uudistus on
saanut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen
terveyskeskuksen eli Jyten kehittämään
toimintaansa edelleen. Meneillään on
useita hankkeita, joiden avulla terveys­
asemien toimintaa muutetaan aikaisempaa sujuvammaksi. Useimmiten ensikontakti terveyspalveluihin otetaan puhelimitse, minkä vuoksi terveysasemien puhelinpalvelut keskitettiin keväällä 2017 Palokan

terveysaseman yhteyspalvelukeskukseen.

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu on
osa valtakunnallista Palvelut asiakaslähtöisiksi -hanketta. Siinä kokeillaan
uudenlaisia tapoja toteuttaa sote-palvelut.
» Lue lisää kehittämistyöstä tämän
lehden välistä löytyvästä liitteestä,
joka kertoo valinnanvapaudesta
sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Sivu: etusivu edellinen sivu seuraava sivu takasivu
Julkaisu: Yksittäiset - Kansalaisopiston kevät 2021 Jyväskylä-lehti - Jyväskylä-lehti 2/2018 Yksittäiset - Jyväsjärven rantaraitti Asukas - Asukas 2/2010